Yamaha C1X PWH Гранд төгөлдөр хуур

Захиалга: Агуулахын нөөц 0: Захиалгаар

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Specification:

Keys: 88
Height: 101cm
Width: 149cm
Depth: 161cm
Weight: 290kg
Color: Polished white (PWH)